Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťan a politika

Příspěvky

"Vaše násilí, naše násilí"

2. 6. 2018

| Rubrika: Křesťan a politika

Pán Ježíš říká: poznáte je po ovoci. Co je tedy ovocem Této hry? Přispělo toto divadlo k většímu mezináboženskému porozumění, či spíše prohloubilo vzájemnou averzi? Špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Plody této hry jsou stejně nechutné jako je nechutná samotná hra. Trpkým ovocem této hry je větší zviditelnění populistických a snad i radikálních či nacistických individuí.

 

Kdož sú Boží bojovníci

29. 10. 2016

| Rubrika: Křesťan a politika

Oslava vzniku moderního, demokratického a sekulárního státu na pozadí monumentální sochy militantního náboženského fanatika Jana Žižky působí poněkud podivně. Husitská bojová píseň Kdož sú Boží bojovníci tu absurdní scénu už jen završuje.

 

Čínští křesťané hledají útočiště v Česku

13. 8. 2016

| Rubrika: Křesťan a politika

Několik desítek čínských emigrantů. čeká v azylových zařízeních v Kostelci nad Orlicí a v Havířově na vyřízení žádosti o poskytnutí azylu, protože ve své vlasti byli pro svou víru pronásledováni. Přiznáním práva na azyl by stát oficiálně uznal, že se v Čině porušují lidská práva.

 

Kde končí islám a začíná islamismus?

27. 4. 2016

| Rubrika: Křesťan a politika

Sv. Cyril s Metodějem sice pocházeli ze Soluně, ovšem k nám na Moravu nepřišli z Řecka, ale právě z území dnešního Turecka, z Konstantinopole a přinesli nám křesťanskou víru a z ní vycházející kulturu, vzdělanost, filozofii a právo, nikoli islám!

 

Sv. Cyril a Metoděj by měli radost.

13. 2. 2016

| Rubrika: Křesťan a politika

V naší radhošťské kapli naleznete několik symbolických odkazů na pravoslavnou církev a na mramorové desce nad vchodem do kaple je jasně formulovaná touha a výzva k jednotě slovanských křesťanů.

 

 

Milosrdný samaritán a imigranti

18. 11. 2015

| Rubrika: Křesťan a politika

V Sýrii by měli křesťané tvořit minimálně 10% obyvatelstva. V souvislosti s tzv. migrační vlnou však slyšíme výhradně o muslimech. Jestli se nemýlím, o křesťanech se media naposled zmínila už před mnoha měsíci, a to v té neblahé souvislosti, kdy skupinu křesťanských imigrantů jejich muslimští spoluuprchlíci při plavbě do Evropy cestou utopili. Do jednoho.

 

Inspirace velikonočním příběhem

6. 4. 2015

| Rubrika: Křesťan a politika

convar35--636x640-.jpg      Slušní lidé nevyřvávají v ulicích, a tak to vypadá, jako by jich bylo na světě méně.

 

Trest smrti za doušek vody

3. 12. 2014

| Rubrika: Křesťan a politika

V našich sdělovacích prostředcích je křesťanství zmiňováno jen sporadicky a o realitě pronásledování křesťanů se už nemluví takřka vůbec...

 

Adoptuj si politika

21. 11. 2014

| Rubrika: Křesťan a politika

Už dlouhých 25 let máme v této zemi pouze takové politiky, jaké jsme si zvolili. Pokud jsme se v nich zklamali, je to možná i proto, že jsou ve svých funkcích opuštění – že se za ně nemodlíme. Právě před rokem (17. listopadu 2013) byla spuštěna modlitební kampaň „Adoptuj si politika“.

 

Spoluodpovědnost za mír

27. 10. 2014

| Rubrika: Křesťan a politika

Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.