Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valaši v Římě

9. 1. 2014

296--640x453-.jpg

Letošní rok je pro mnoho lidí významný tím, že slavíme 1150. výročí příchodu Cy­rila a Metoděje na Velkou Moravu. Tyto události si připomněli členové Matice Radhošťské mší svatou 5. července, ale i při návštěvě arcibiskupa Dominika Duky začátkem září. Nejvýznamnější akcí tohoto jubilejního roku se však stalo na přelomu října a listopadu putování 27 členů a přátel Matice Radhošťské z obou stran Rad­hoště do Říma. Poutníci se vydali na cestu vlakem, zázemím jim byl poutní dům Vele­hrad několik minut chůze od baziliky sva­tého Petra v Římě.

 

Bohatý program počítal s návštěvou míst, kde pobývali Cyril s Metodějem. V bazilice Panny Marie Větší papež Hadrián II. schvá­lil a posvětil staroslověnské bohoslužebné knihy, v bazilice sv. Praxedy pobývali v le­tech 867-869 Konstantin a Metoděj při své návštěvě Říma. 

198--640x480-.jpg

Poutníci zamířili i do bazi­liky sv. Klimenta, kde jsou uloženy ostatky sv. Cyrila. Zde se účastnili mše sloužené v italštině. Po ní sestoupili do podzemí, kde je původní hrob svatého Cyrila. Jeho odkazu věno­vali modlitbu, zazpívali několik písní, předseda Matice Radhošťské zahrál na fujaru a k sarkofágu položili věnec vy­tvořený z četyní rostoucího na Radhošti. K putování patří i mše svaté, většinu z nich vedl kněz Jaromír Zádrapa, ředitel Českého centra Velehrad. Během čtyř dnů pobytu v Římě zbyl čas i na prohlídku některých pamětihodností, o kterých zajímavě vy­právěla naše průvodkyně Katarina z centra Velehrad. Součástí putování byla i zastávka u moře a návštěva kostela sv. Cyrila a Me­toděje, který stojí v Dragoncellu, okrajové části Říma. A protože návštěva Říma není jen putování po kostelech, Valaši poseděli s harmonikou a večer se prošli osvětleným městem.

 

174--640x442-.jpg

Příjemné počasí, milí lidé, kouzelné pro­středí Věčného města, to vše přispělo ke zklidnění jinak rychlého života. Člověk se mohl zastavit, přemýšlet a vychutnávat si chvíle a nádheru města Říma. Velký dík patří za uspořádání celé akce Drahomíru Strnadlovi, předsedovi Matice Radhošťské, Hance Dorotíkové za zajištění dopravy, Janu Porubovi za organizaci mší, nábožen­skému centru Velehrad za zajištění zázemí a ubytování. Zvláštní poděkování si zaslou­ží Jaromír Zádrapa, ředitel centra Velehrad a představený komunity salesiánů za svou vstřícnost, ochotu, zajímavá kázaní, stálý úsměv a pohodu, kterou všem dokázal pře­dávat. Byly to nádherné dny, které dokázaly pohladit na duši. Děkujeme.

 

Převzato z Obecích novin obce Trojanovice, text: Petr Ondryáš, foto J. Krůpa